CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Population-size-dependent and age-dependent branching

Peter Jagers (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Fima Klebaner
(1998)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 93298

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University