CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral multipliers for the Ornstein-Uhlenbeck semigroup

J. García-Guerva ; Giancarlo Mauceri ; Peter Sjögren (Institutionen för matematik) ; José Luis Torrea
J. d'Analyse Math. Vol. 78 (1999), p. 281-305.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 93291

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur