CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An example of non-uniqueness for solutions to the homogeneous Boltzmann equation

Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
(1998)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 93284

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University