CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Paley-Wiener theorem for convex sets in C^n

Niklas Lindholm (Institutionen för matematik)
(1998)
[Preprint]

[Published: Bulletin des Sciences Mathématiques, vol 126 (2002), pages 289-314]Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93283

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University