CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cotangent cohomology of rational surface singularities

Klaus Altmann ; Jan Stevens (Institutionen för matematik)
(1998)
[Preprint]

[Published: Invent. math. 138 (1999), 163--181]Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93278

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University