CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The general coalescent with asynchronous mergers of ancestral lines

Serik Sagitov (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
(1998)
[Preprint]

[Published: J. Appl. Prob. 36 (1999) No. 4]Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 93275

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University