CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical properties of conically self-similar free-vortex solutions to the Navier-Stokes equations. Part I. Existence and non-existence

Carl Fredrik Stein (Institutionen för matematik)
(1998)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93268

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University