CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An injectivity result for Hermitian forms over local orders

Laura Fainsilber (Institutionen för matematik) ; Jorge Morales
(1998)
[Preprint]

[Published: Illinois Journal of Mathematics, volume 43, Number 2, Summer 1999]Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93256

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University