CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New examples of Frobenius extensions

Lars Kadison (Institutionen för matematik)
(1998)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-29.
CPL Pubid: 93255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University