CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The history of Mesopotamian Mathematics -- An annotated bibliography of (mostly) recent works

Jöran Friberg (Institutionen för matematik)
(1998)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University