CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the stationary Povzner equation in Rn

Leif Arkeryd (Institutionen för matematik) ; A. Nouri
(1998)
[Preprint]

[Published: Journ. Math. Kyoto Univ. vol 39, 1999, p. 115-153]Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93246

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University