CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sufficient conditions for good and proper linear error detecting codes via their duals

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik) ; S. M. Dodunekov
(1998)
[Preprint]

[Published: Mathematica Balkanica vol. 11 (1997), no 3-4, 375-381.]Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93241

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University