CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-value adding activities affecting the client in building projects

Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 97 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Production costs, customer value, piece-rate, tendering process, public sector, wasteDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-12-16
Tid:
Lokal: