CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydraulic efficiency of constructed wetlands and ponds

Jesper Persson (Institutionen för vattenbyggnad) ; N.L.G. Somes
J. Wat. Sci. Tecnol. (issn 0273-1223). Vol. 40 (1999), 3, p. 291-300.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: CFD, tracer, designDenna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 9322

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur