CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Can we characterize turbulence in premixed flames?

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Combustion and Flame (0010-2180). Vol. 156 (2009), p. 1242-1247.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-29. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 93207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur