CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bending fatigue of gear teeth of conventional and isotropic steels

Cornelius Temmel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Viktor Leicht
HTM (0341-101X). Vol. 64 (2009), 2, p. 80-88.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Isotropic quality steel, high cycle bending fatigue, transmission gear wheels, tooth strength, manganese sulfideDenna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 93193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur