CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameterized Diesel Engine Heat Release Modeling for Combustion Phasing Analysis

Mikael Thor (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Ingemar Andersson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
SAE Technical Paper Series 2009-01-0368, SAE 2009 World Congress, Detroit, MI, USA (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 93180

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur