CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability, analyticity, and almost best approximation in maximum-norm for parabolic finite element equations

A. H. Schatz ; Vidar Thomée (Institutionen för matematik) ; L. B. Wahlbin
(1997)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 93169

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University