CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On exact simulation of Markov random fields using coupling from the past

Olle Häggström (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Karin Nelander (Institutionen för matematik)
(1997)
[Preprint]

[Published: Scandinavian Journal of Statistics 26, 395-411]Denna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93164

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)
Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University