CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ternary quadratic forms over algebraic integers

Elise Björkholdt (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. - 39 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: ternary quadratic form, quaternion order, even Clifford algebra, quaternation algebra, embedding numberDenna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 93163

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 1997:44