CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strong L^1 convergence to equilibrium without entropy conditions for the spatially homogenous Boltzmann equation

Fredrik Abrahamsson (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 93162

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 1997:43