CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pointwise estimates of the weighted Bergman projection kernel in C^n using a weighted L^2 estimate for the ∂ equation

Henrik Delin (Institutionen för matematik)
(1997)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93161

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University