CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Amenability and phase transition in the Ising model

Johan Jonasson (Institutionen för matematik) ; Jeffrey Steif (Institutionen för matematik)
(1997)
[Preprint]

[Published: Journal of Theoretical Probability, 12 (1999), 549--559]Denna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 93158

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University