CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some optimization problems for second order differential equations

Kjell Holmåker (Institutionen för matematik)
(1997)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-28.
CPL Pubid: 93157

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University