CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On a conjecture by eriksson concerning overlap in strings

Isa Cakir ; Ourania Chryssaphinou ; Marianne Månsson (Institutionen för matematik)
(1997)
[Preprint]

[Published: Combinatorics, Probability and Computing 8, 429-440 (1999)]Denna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93155

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University