CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poisson approximation in connection with clustering of random points

Marianne Månsson (Institutionen för matematik)
(1997)
[Preprint]

[Published: Annals of Applied Probability 9, 465-492 (1999)]Denna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93150

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University