CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nearest-neighbor walks with low predictability profile and percolation in 2 + (epsilon) dimensions

Olle Häggström (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Elchanan Mossel
(1997)
[Preprint]

[Published: Annals of Probability 26, 1212-1231]Denna post skapades 2009-04-28. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 93128

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University