CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the solvability and asymptotics of the Boltzmann equation in irregular domains

Leif Arkeryd (Institutionen för matematik) ; Alexey Heintz (Institutionen för matematik)
(1997)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-28.
CPL Pubid: 93121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University