CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Public procurement incentives for sustainable design services: Swedish experiences

Josefin Sporrong (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Architectural Engineering and Design Management (1745-2007). Vol. 5 (2009), 1, p. 24-35.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: public procurement, design services, sustainabilityDenna post skapades 2009-04-27. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 93079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Selecting Architectural and Engineering Consultants: Municipal Practices in Sweden