CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regional Industrial Renewal: Technological Specialization and Employment in Swedish New Technology Based Firms

Rögnvaldur J. Saemundsson (Institutionen för industriell dynamik) ; Annika Rickne (Institutionen för industriell dynamik) ; Åsa Lindholm Dahlstrand ; Staffan Jacobsson (Institutionen för industriell dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-04-27. Senast ändrad 2012-12-04.
CPL Pubid: 93074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur