CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysing the dynamics and functionality of sectoral innovation systems

Anna Bergek ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Bo Carlsson ; Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Annika Rickne
2005.
[Rapport]

Report to the Swedish Governmental Agency for Innovation SystemsDenna post skapades 2009-04-27. Senast ändrad 2012-12-04.
CPL Pubid: 93068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur