CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Substrate Noise Coupling Modelling in Mixed-Signal Integrated Circuits: A Surface Potential Approach

Simon Kristiansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 110 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 9306