CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing the Regional System of Innovation

B. Dalum ; Magnus Holmén (Institutionen för industriell dynamik) ; M. Praest ; Staffan Jacobsson (Institutionen för industriell dynamik) ; G. Villumsen ; Annika Rickne (Institutionen för industriell dynamik)
The Economic Challenge for Europe: Adapting to Innovation-Based Growth (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-04-27. Senast ändrad 2012-12-04.
CPL Pubid: 93055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur