CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Accurate Pi Resistor Network for Substrate Coupling Estimation

Shiva P. Kagganti (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Simon Kristiansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Fredrik Ingvarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
21st Norchip Conference, Riga, Latvia (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 9304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Substrate Noise Coupling Modelling in Mixed-Signal Integrated Circuits: A Surface Potential Approach