CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction, in McKelvey, M., A. Rickne and J. Laage-Hellman

Jens Laage-Hellman ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Annika Rickne
The Economic Dynamics of Modern Biotechnologies: Europe in Global Trends (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-04-26. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 93012

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur