CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Economic Dynamics of Modern Biotechnologies: Europe in Global Trends

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Jens Laage-Hellman ; Annika Rickne
: Edward Elgar Publishers, 2004.
[Bok]


Denna post skapades 2009-04-26. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 93009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur