CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Technology-based Firms in Sweden - A Study of their Direct Impact on Industrial Renewal

Annika Rickne (Institutionen för industriell dynamik) ; Staffan Jacobsson (Institutionen för industriell dynamik)
Economics of Innovation and New Technology, Vol. Vol.8 (1999), p. pp.197-223.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-26. Senast ändrad 2012-12-04.
CPL Pubid: 93008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur