CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation Systems: Analytical and Methodological Issues

B. Carlsson ; Staffan Jacobsson (Institutionen för industriell dynamik) ; Magnus Holmén (Institutionen för industriell dynamik) ; Annika Rickne (Institutionen för industriell dynamik)
Research Policy (0048-7333). Vol. 31 (2002), 2, p. 233-245.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-26. Senast ändrad 2012-12-04.
CPL Pubid: 93004

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur