CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Valence-Electron Resonances in Alkali-Metal Overlayers Observed via Photoemission Line-Shape Changes

Anna Carlsson (Institutionen för teknisk fysik) ; Dan Claesson (Institutionen för teknisk fysik) ; Stig-Åke Lindgren (Institutionen för teknisk fysik) ; Lars Wallden (Institutionen för teknisk fysik)
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 77 (1996), 2, p. 346 - 349.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Valence-electron resonances for Na overlayers on Ag(111) and Cu(111) are observed by photoemission via line-shape changes for the substrate s,p-band emission in a narrow range of photon energies. The effect is ascribed to interfering contributions to the photoelectron wave from the substrate and the vacuum barrier.Denna post skapades 2009-04-25. Senast ändrad 2012-02-14.
CPL Pubid: 92999

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur