CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Mass Production to Mass Customization: enabling perspectives from the Swedish mobile telephone industry

Kerstin Johansen ; Mica Comstock ; Mats Winroth (Institutionen för arbetsorganisation)
Production Planning & Control Vol. 15 (2004), 4, p. 362-372.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 92987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur