CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordination in Collaborative Manufacturing Mega-Networks – Observations from a Case in the Commercial Aerospace Industry

Kerstin Johansen ; Mica Comstock ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation)
Journal of Engineering and Technology Management Vol. 22 (2005), p. 226-244.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 92986

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur