CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Tentative Framework for Analyzing Integration in Collaborative Manufacturing Network Settings

Mike Danilovic ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation)
Journal of Engineering and Technology Management Vol. 22 (2005), 1-2, p. 141-158.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 92985

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On Manufacturing Strategies - Competing Through Inter-organizational Collaboration