CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corporate Manufacturing Network – From Hierarchy to Self-Organizing System

Mike Danilovic ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation)
International Journal of Integrated Supply Management Vol. 2 (2006), 1/2, p. 106-131.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 92984

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On Manufacturing Strategies - Competing Through Inter-organizational Collaboration