CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the asymptotic distribution of a statistic for test of appearance of linear trend

Patrik Albin (Institutionen för matematik) ; B Carlsson ; D. Jarusková
(2000)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 92980

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University