CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A network traffic model with random transmission rate

Krishanu Maulik ; Sidney Resnick ; Holger Rootzén (Institutionen för matematik)
Advances in Applied Probability Vol. 39 (2002), p. 671-699.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2010-01-19.
CPL Pubid: 92978

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur