CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uniqueness in two-dimensional rigidity percolation

Olle Häggström (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
(2000)
[Preprint]

[Published: Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 130, 175-188]Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92971

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University