CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermodynamic Aspects of DNA Nanoconstruct Stability and Design

Peter Sandin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; John Tumpane (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; T. Brown ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry C (1932-7447). Vol. 113 (2009), 15, p. 5941-5946.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 92970

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur