CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surfaces with triple points

Stephan Endrass ; Ulf Persson (Institutionen för matematik) ; Jan Stevens (Institutionen för matematik)
(2000)
[Preprint]

Published: J. Algebraic Geom. 12 (2003), 307-320]Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92966

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University