CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral properties at a threshold for two-channel Hamiltonians. II. Applications to scattering theory

Michael Melgaard (Institutionen för matematik)
(2000)
[Preprint]

[Published: Journal of Mathematical Analysis and Applications 256 (2001), no. 2, 568-586]Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92965

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University