CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Membrane-Anchored DNA Assembly for Energy and Electron Transfer

Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; John Tumpane (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Thomas Ljungdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; T. Brown ; Jerker Mårtensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 131 (2009), 8, p. 2831-2839.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 92963

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Spektroskopi
Fysikalisk organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fluorescent DNA Modifications for Use as Probes of Biological Structure and as Nanotechnological Functional Units